• اثر کاکائو بر دندان را می دانید؟
    در این تحقیق که در امریکا انجام شد، مشخص گردید یک ماده استخراج شده از پودر کاکائو که به طور طبیعی در شکلات ها و سایر فرآورده های آن وجود دارد، جایگزین مناسبی برای فلوراید موجود در خمیر دندان ها به شمار می رود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب