• موفقیت های پلکانی
    وقتی به کسانیکه تحسینشان می کنیم نگاه می کنیم، موفقیتشان را به شانس، سرنوشت یا عواملی که هیچ ارتباطی با سخت کوشی ندارد، ربط می دهیم. و این بزرگترین بهانه ما برای نرسیدن به موفقیت است. «من موقعیت خانوادگی......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب