• شور و نشاط انتخاباتی در سوریه
    با آغاز رقابتهای انتخاباتی در سوریه شور و نشاط انتخاباتی این کشور بویژه دمشق را فراگرفته است.ارتش سوریه از ماهها پیش تدابیر امنیتی در پایتخت بر قرار کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب