• ورود مترو تهران به موبایل ها
    این نرم افزار امکان شناسایی نزدیک ترین ایستگاه مترو به افراد و نمایش مسیر تاکسی ها از در هر ایستگاه به مقصدهای مختلف و نیز نمایش اطلاعات خطوط اتوبوس  رانی و مسیرهای رفت و برگشت آنها را فراهم می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب