• بازیگری که دوسال در بیکاری مطلق است!
    اکرم محمدی درباره فیلمنامه های تلویزیونی سخن گفت و بیان کرد در شرایط موجود ترجیح می دهد کار نکند و حالا دو سال است که در بی کاری مطلق به سر می برد.
  • اکرم محمدی: دو سال است بیکارم!
    اکرم محمدی درباره فیلمنامه های تلویزیونی سخن گفت و بیان کرد در شرایط موجود ترجیح می دهد کار نکند و حالا دو سال است که در بی کاری مطلق به سر می برد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب