• عاشق خداباشیم یا ازخدابترسیم؟
    همیشه رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد اما همه صفات خدا عین هم هستند و صفت انتقام او عین بخشش اوست و ما اگر صفتی از خدا را انکار کنیم به انکار خود خدا برمی گردد، صفت منتقم بودن خدا نیز کمال او است و بد نیست.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب