• دو نکته مهم در اعتکاف
    اعتکاف در لغت به معنای اقامت کردن و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی است، ولی در شرع اسلام، اقامت در مکانی مقدس به منظور تقرب جستن به خداوند متعال است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب