• مجازات جدید برای متخلفان بانکی
    بر اساس مصوبه روزهای اخیر هیأت دولت، مجازات روزانه برخی از تخلفات بانکی از 200 میلیون ریال به 427 میلیون و 300 هزار ریال افزایش یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب