• علمی و دانستنی های جالب (39)
    آیا میدانستید که رقم معاملات غیرقانونی مواد مخدر در جهان به ۴۰۰ میلیارد دلار می رسد ؟ آیا میدانستید که یک سوم آمریکایی ها سفر موجودات فضایی به زمین را باور می کنند ؟......
  • آیامیدانید سری دوم
     آیا میدانستید که طولانی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر است ؟      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب