• نوآورترین شرکت‌ها در عرصه تبلیغات
     تبلیغات، طبق آنچه ویلیام برن باخ، اسطوره تبلیغات می گوید، در اصل ابزاری برای اقناع است. اقناع بیش از آنکه ابزاری علمی باشد، یک هنر است. لذا تبلیغات، ابزاری برای ترویج است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب