• ماجرای پیکان جدید چیست؟
    سال گذشته و همزمان با روند رو به بهبود تولید در شرکت های خودروساز، شایعه ای در فضای مجازی به راه افتاد که از تولید «پیکان جدید» در ایران خودرو حکایت می کرد.
  • از شرکت پژو چه خبر؟
    ظاهرا رفت و آمدها همچنان ادامه دارد هر چند چشم شرکت فرانسوی به نتایج مذاکرات هسته ای دوخته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب