• ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شده
    رئیس دفتر رئیس جمهور گفت : ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شده است و کشورها در ابراز تمایل به کار با ایران سبقت می گیرند و خواهان این هستند که هر چه زودتر مذاکرات به نتیجه برسد تا بتوانند با ایران کار کنند.
  • ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شده
    رئیس دفتر رئیس جمهور گفت : ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شده است و کشورها در ابراز تمایل به کار با ایران سبقت می گیرند و خواهان این هستند که هر چه زودتر مذاکرات به نتیجه برسد تا بتوانند با ایران کار کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب