• آیا زنان ایران زمین مولف موسیقی در ایران هستند؟
    مولف کتاب «دف و دایره» بر این باور است که تولد دایره در ایران مرهون تلاش زنان است، آیا می توان این دو ساز را یادگار عصر مادرسالاری دانست؟
  • به فکر دختران ایران زمین باشیم
    با یک بررسی منطقی به این نتیجه می       رسیم که هدف زنان از تحصیلات، دستیابی به مشاغل و موقعیت بالای اجتماعی است اما، واقعیت چیز دیگری را نشان می       دهد. با نگاهی به آمارهای رسمی و غیررسمی به این نتیجه می       رسیم که تنها 12 درصد زنان ایران شاغل هستند. حال اگر آنهایی که مشاغل غیررسمی دارند را هم حساب کنیم این رقم از 20 تا 22 درصد تجاوز نمی کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب