• آیا غرب آماده سازش نهایی با ایران در خصوص گفتگوهای هسته‌ای است؟
    یک کارشناس مسائل هسته ای گفت: مذاکرات هسته ای اخیر در مسیر روشنی حرکت می کند که انتظار رسیدن به یک توافق جامع دور از ذهن نیست اما مسئله عدم اعتماد به دو طرف باز می گردد، از سوی دیگر هر توافقی که با آمریکا به دست می آوریم ممکن است به دلیل نفوذ لابی صهیونیستی در آمریکا نقض شده و به صورت کامل اجرا نشود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب