• "ایران ۲۰۱۴ در شش زمینه مهم خبرساز بود"
    اگرچه سال ۲۰۱۵ ممکن است به لحاظ اقتصادی چالش برانگیز باشد ، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ شاهد بهبود نسبی بود و با رشد چهار درصدی در نیمه دوم ، پس از دو سال از رکود خارج شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب