• آموزش و پرورش برای تعلیم "حقوق جنسی" آستین بالا زد
    هرچند نمی توان اتفاقاتی از این دست را به تمام فضای آموزشی کشور تعمیم داد، اما هربار که با خبر می شویم دانش آموز دیگری در میان دستان خبیث یک معلم نما پژمرده شده است، زنگ های خطر در گوشمان به صدا در می آید.
  • بانوی شجاع عراقی لحظاتی قبل از شهادت
    مشاور استاندار صلاح الدین در امور زنان در کنار اهالی منطقه العلم به مقاومت در مقابل عناصر گروه تروریستی داعش پرداخت و در این راه نیز به شهادت رسید...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب