• اگر از اینترنت تان راضی نیستید، بخوانید
     نزدیک به دو سال است که سامانه اینترنتی 195 وزارت ارتباطات (البته بدون تبلیغات گسترده) مسوولیت رسیدگی به شکایت های مردم از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی و اینترنتی کشور را به عهده گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب