• معمای اینترنت گران در ایران
    وقتی سخن از قیمت، کیفیت و سرعت اینترنت در ایران به میان می آید نام مهم ترین بازیگر اصلی این عرصه در کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت در صدر لیست جای می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب