• اینستالوژی مهراب قاسم خانی
    مهراب قاسم خانی خیلی به معرفی نیاز ندارد. فقط برای اینکه با برادرش پیمان، اشتباه نگیرید، «سیبیل» بلند و به قول یکی از هوادارانش در اینستاگرام، «سیبیل ملی» او را به عنوان نشانه به یاد بیاورید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب