• تصاویر باارزش ترین جواهر خزانه بانک مرکزی ایران
    گنجینه بی مانند«خزانه جواهرات ملی» مجموعه ای از گرانبهاترین جواهر جهان است که طی قرون و اعصار مختلف گردآوری شده است. خزانه فعلی جواهر در سال ۱۳۳۴ ساخته شد و در سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی ایران به این بانک سپرده شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب