• آیا بابک زنجانی‌ها تمام می‌شوند؟
    بعد از بيانيه لوزان كه بارقه ای از رفع تحريم هاي پولي بين المللي بر کالبد اقتصاد ايران دميده، بسياري از تحليلگران اقتصادي نسبت رفع تحريم ها را با توسعه اقتصادي بررسي مي كنند. اين يك واقعيت است كه در متن بيانيه لوزان با وجود فكت شيت آمريكايي آن، آمده است 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب