• همدستی دو باجناق در یک قتل
     روز 30 تیرماه امسال، رهگذران در تماس با پلیس 110 از وجود جسد زنی جوان در حاشیه جنوبی شهر سبزوار خبر دادند. مأموران پلیس و کارآگاهان جنایی بلافاصله در محل حاضر و با دیدن جسد زن 30 ساله بازپرس را در جریان قرار دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب