• جذاب‌ ترین شخصیت سال 2014 معرفی شد
    «باربارا والترز»، در ویژه برنامه شبکه ABC با عنوان «باربارا والترز معرفی می کند: ده فرد جذاب سال 2014 » که در روز یکشنبه پخش شد، «امل کلونی»همسر «جورج کلونی» را به عنوان جذاب ترین شخص سال 2014 معرفی کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب