• روش هایی برای افزایش احتمال بارداری
    اسپرم ها شناور هستند و به واسطه سیگنال های شیمیایی هدایت می شوند.
  • پیشگیری از بارداری بصورت اضطراری
    روش جلوگیری از بارداری بصورت اضطراری به مجموعه ای از روشها و تکنیکهایی اطلاق می شود که در صورتی که نزدیکی بدون استفاده از یکی از راههای مطمئن پیشگیری از بارداری انجام شود و یا علیرغم استفاده از یک روش مشخص، اتفاقی مانند پاره شدن کاندوم و یا نظیر آن رخ دهد، می توان از آن استفاده کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب