• بازار داغ کمپین‌ زدن در شبکه‌ های اجتماعی
    زهرا شاهرضايي در روزنامه ابتکار نوشت: چند سالي مي شود که بازار کمپين زدن در شبکه هاي اجتماعي داغ شده است. تازگي ها هم گروه ها و کمپين هايي با دغدغه هاي مذهبي شکل مي گيرند.کمپين هاي مذهبي که هر روز تعداد و نفوذشان بيشتر مي شود. کمپين هايي که الزاما هم اعضاي آن مسلمان نيستند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب