• نشت متادون از‌ مراکز ترک‌ اعتیاد
    مباررزه با اعتیاد و موادمخدر یکی از اصلی ترین موضوعات اجتماعی است که در سال های اخیر ما با آن رو به رو بوده ایم. برخی تحقیقات نشان می دهد اعتیاد دغدغه بیش از 90 درصد جامعه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب