• بازتاب های قتل خبرنگار آمریکایی
    انتشار فیلم سربریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی به دست تروریست انگلیسی داعش، خشم مردم و نویسندگان انگلیسی از عملکرد دولت این کشور در پشتیبانی از تروریست ها را برانگیخته است. آنها معتقدند دولت های غربی شریک جرم تروریست ها هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب