• بازگشت کریمی به پرسپولیس منتفی شد‎
    گمان مي رفت کريمي به واسطه دعوت درخشان با پوشيدن پيراهن شماره 8 هواداران پرتعدادش را خوشحال کند اما به نظر مي رسد اين بار تصميم او براي عدم بازگشت به چارچوب مستطيل سبز بسيار جدي است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب