• شبنم مقدمی: زیبایی، کیلویی چند؟
    هر بازیگری حاضر نمی شود ریسک گریم های سنگین را بپذیرد. خصوصا وقتی قرار باشد از چهره اصلی خودش فاصله بگیرد و ترکیب صورتش به شکل نه چندان جذاب- و حتی گاهی وحشتناک- به هم بریزد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب