• این بازیگران زن ممنوع التصویر شده اند؟
    یک گزارش درباره 9 بازیگر که شایعه ممنوع التصویری شان رسانه ای شده. ضمن مرور فعالیت آنها در فضای مجازی و آخرین همکاری شان با تلویزیون به این نتیجه می رسیم که جز دو نفر، مابقی مشکلی برای ادامه همکاری با صدا و سیما ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب