• تست هوش تصویری:کدام گزینه صحیح است؟
    در این تست هوش تصویری جالب شما باید رابطه ای را بین اشکال مورد نظر پیدا کرده و با توجه به این رابطه مکان خالی را با شکل مناسب پر نمایید. توجه کنید که این نوع سوالات در بین سوالات تصویری بسیار رایج بوده و از لحاظ ساختار کلی نو آوری در سوال مشاهده نمی شود...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب