• باز کردن قفل گوشی های اندروید (فراموشی قفل الگوی صفحه)
    امروزه تمام دنیای ما انباشته شده از انبوه رمزها و کلمات عبور، مانند کلمه عبور عابر بانک، کلمه عبور ایمیل و کلمه عبور سیستم های رایانه ای و … البته این کلمات و رمز ها ضرویست و امنیت ما را تا اندازه ای تامین می کند اما در مواقعی ممکن است که افرادی رمز عبور خود را فراموش کنند،

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب