• چکمه ها هم سبز می شوند
    خرده ریزهای دورریختنی در هر خانه ای پیدا می شود، وسایلی که نه کسی دلش می آید آنها را دور بریزد و نه آن قدر ارزش دارند که حتی جایی در انباری برای شان دست و پا کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب