• باغچه های عمودی به روش آمریکایی ها
    کارا و ویل مِیر، رواج دهنده باغچه های عمودی در کالیفرنیا هستند. باغچه های عمودی بهترین راه حل برای خانه یا مکان هایی است که فضای کافی برای رشد و پرورش گیاهان ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب