• کتایون ریاحی از نگاه دوستان اش!
    در «شام آخر» با خانم ریاحی همبازی بودم، بسیار دوست داشتم این همراهی ادامه پیدا می كرد اما ایشان متاسفانه بنا به دلخواه شخصی شان از سینما و تلویزیون فاصله گرفتند و از این اتفاق بسیار متاسفم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب