• آلمان در ایران بانک تاسیس می کند
    ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران از تاسیس یک بانک آلمانی به منظور تسهیل تجارت، در ایران خبر داد. معاون صدراعظم آلمان پیشتر اعلام کرده بود، «جامعه تجاری آلمان مایل به بازگشت به ایران و همکاری با شرکای ایرانی است».

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب