• راهی تازه برای جلوگیری ازمقاومت به آنتی بیوتیک
    سازمان بهداشت جهانی باکتری های مقاوم به دارو را پدیده و معضلی جدّی و فزاینده در قرن ۲۱ می داند. این پدیده، با جهش باکتری ها و بی تاثیر شدن دارو بر آنها رخ می دهد. مقاومت به آنتی بیوتیک ها در اروپا، سالانه به مرگ ۲۵ هزار تن می انجامد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب