• آیا همه گناهان بخشیده می‌شوند؟
    طبق آيه 53 سوره زمر، همه گناهان بخشيده مي شود، امّا طبق آيه 48 سوره نساء جز شرك همه گناهان بخشيده مي شوند؛ اين دو كلام چگونه قابل جمع است؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب