• بدترین فیلم‌های تاریخ با پوسترهای عالی!
    امروزه، بیشتر پوسترهای فیلم چیزی بیشتر از یک سر هم بندی سریع با فتوشاپ نیستند. اما اگر به روزهای پیش از ظهور اینترنت برگردیم، می بینیم که این پوسترها بودند که وظیفه داشتند کاری کنند تا فیلم ها به فروش بروند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب