• دختر بی حجاب مشهد را به هم ریخت
    کيفرخواست پرونده دختر ۱۹ ساله اي که با کشف حجاب و انجام حرکات نمايشي با خودرو حدود ۴۵دقيقه يک منطقه از شهر مشهد را به هم ريخته بود به اتهام اخلال در نظم عمومي و ۴عنوان اتهامي ديگر صادر شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب