• برقراری آرامش در شهر، به روش ارتش امریکا
    دو هفته پس از سرکوب مردم معترض در شهرهای مختلف امریکا، به ویژه در ایالت میسوری، سرانجام با کمک ارتش، آرامش در شهر فرگوسن حاکم شد. اکنون دیگر هیچکس جرات راه رفتن در خیابان های فرگوسن را نیز ندارد، چه برسد به اعتراض و سردادن شعار!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب