• نمایش توانمندی نظامی ایران پیامی به غرب بود
    واشنگتن فری بیکن طی تحلیلی در زمینه رونمایی ایران از سلاح های جدید نظامی نوشت: به دنبال فرمان رهبری ایران به قوای نظامی این کشور مبنی بر حفظ  آمادگی ، نیروهای نظامی ایران نمایشی از توانمندی های سخت افزاری خود را به نمایش گذاشتند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب