• رمزگشایی از «اروپا» در فضا توسط یک ایرانی
    ناسا در آینده ای نزدیک کاوشگر Clipper را با هدف کشف ناشناخته های «اروپا» مهمترین قمر مشتری راهی فضا می کند و در این میان بابک فردوسی، مهندس پرواز از جمله طراحان این مأموریت است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب