• «پرتاب چاقو» در یک برنامه زنده تلویزیونی
    دستیار استاد چاقو، ظاهری آرام داشت، اما در پایان نمایش، «ترسیده» به نظر می آمد. استاد، در نمایش خود، حدود پنج چاقو به سمت دستیارش پرتاب کرد که نخستین پرتاب،، نزدیک یکی از انگشتانش خورد. بینندگان، این صحنه ها را زنده تماشا می کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب