• توجیه آمریکا در مورد برنامه کشتار هدفمند
    هرگاه دولت آمریکا برای یکی دیگر از حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود و یا درگیری نظامی برنامه ریزی می کند، از واژه «قریب الوقوع» استفاده می کند. در اصل هرگاه که دولت آمریکا به دنبال مجوزی برای کشتن مردم است، از این واژه استفاده می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب