• به ترتیب صحیح آرایش می کنید؟
    اول چه کار می کنید؟ رژ لب می زنید یا اینکه روی چشم هایتان تمرکز می کنید؟ چه زمانی به سراغ رژ گونه می روید؟ آیا می توانید بعد از اینکه ریمل زدید از خط چشم استفاده کنید؟    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب