• برگزاری کنسرت در استان خراسان ممنوع شد
    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چناران، دو هفته پس از لغو کنسرت «علیرضا قربانی» و بازتاب های فراوان این اتفاق در رسانه های داخلی و خارجی در نخستین گفتگوی رسمی خود درباره این موضوع مصاحبه ای انجام داده و تاکید کرده که برگزاری کنسرت طبق دستوراتی که ما گرفته ایم فعلا به طور کل در استان خراسان منتفی است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب