• برگ برنده مذاکرات هسته ای در دست ایران
    کمتر کسی معتقد است که ایران در ماه های باقیمانده با توجه به بازگشت بخشی از سرمایه بلوکه شده اش و ماه هایی اضافه تر برای تحقیق روی سانتریفیوژ هایشان در مورد کاهش این سانتریفیوژها تصمیم گیری کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب