• مردی که عجایب دنیا را به 8 رساند + عکس
    رنه آندره روسیمف (1946-1993) ، یکی از بهترین کشتی گیران تاریخ جهان است که به عنوان بازیگر نیز شناخته می شود و بازی در نقش فزیک در فیلم شاهزاده براید هیس یک بهترین آثار او ، به عنوان بازیگر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب