• نقش "همسایه صادق" در بزرگترین شکست داعش!
    ا وجود تلاشهای فراوان داعش در فتح مهمترین گذرگاه مرزی منطقه، عین العرب با مقاومت و پایمردی مردم و نیروهای ارتش آزاد شد. نگاهی به واقعیتهای منطقه نقش ائتلاف آمریکایی و البته "همسایگان صادق" را بیش از پیش در برابر تحلیلگران مستقل قرار میدهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب